PALVELUT

Teollisen prosessin muutos tai uuden prosessin suunnittelu alkaa tyypillisesti PowerPoint-lohkokaaviosta. Tämän asiakas tekee usein itse, mutta teemme mielellämme myös lohkokaaviot asiakkaamme puolesta.

Prosessi jaetaan osaprosesseihin, jotka suunnitellaan omina kokonaisuuksinaan siten, että niihin on aina omat tulo- ja menovirrat.  Kun päälaitteet ovat tiedossa voimme piirtää prosessista virtauskaavion.

Virtauskaaviota varten teemme taselaskelman. Taselaskennan tuloksena saadaan massa ja energia virtaukset. Tämän jälkeen voidaan aloittaa laitteiden mitoitusMitoituslaskennan perusteella valitaan putkikoot, joilla virtaukset saadaan totetutettua. Valitaan oikean kokoiset pumput, puhaltimet, venttiilit, lämmönvaihtimet ja muut laitteet. Lasketaan kemiallisten reaktoreiden mitat, viipymäajat jne.  Valitaan sopivat mittalaitteet prosessin tarkkailuun ja säätöön.
Näiden tietojen perusteella piirretään PI-kaaviot (Prosessi ja instrumentaatiokaavio). Piirto tehdään tyypillisesti 2D-cad ohelmalla esim. CADS tai AutoCAD.

Tuotamme koko prosessisuunnittelun alusta loppuun tai vaihtoehtoisesti osakokonaisuuksia kuten:
• Lohkokaaviot
• Virtauskaaviot
• Taselaskenta
• Mitoituslaskenta
• PI-kaaviot
• 3d-suunnittelu
• Tekno-ekonominen arviointi
• Kokonaisprojektin hallintaa

Mitoituslaskennan tuloksena syntyy lähtötiedot 3D suunnittelulle. Piirrämme 3D suunnittelupiirustuksia asiakkaan ohjelmilla (esim. SolidWorks). Tarvittaessa hankimme omat lisenssit. Lisäksi käytössämme on avoimen lähdekoodin FreeCAD.

Tase- ja mitoituslaskennan perusteella voidaan tehdä myös tekno-ekonomista arviointia. Eli esimerkiksi määrittää missä kokoluokassa tai millä raaka-aineen hinnalla prosessi alkaa olemaan kaupallisesti kannattava tai onko prosessi ylipäätään taloudellisesti kannattava.

Teemme tarvittaessa kehityshankkeiden kokonaisprojektin hallintaa.

Laitos- ja prosessisuunnittelun alalla asiakkaitamme ovat muun muassa kemiantekniikka, ympäristöteknologia, prosessiteollisuus, uusiutuvat energiamuodot, sekä perinteiset kattilalaitokset.

Järkevä ratkaisu

”Tuotekehityksen ulkoistaminen takaa että asiakkaamme suunnittelu viedään määrätietoisesti loppuun. Asiakkaamme voi siirtää kiinteät resurssit kaupalliseen käyttöön, lisäksi he saavat meiltä ulkopuolista näkemystä ja osaamista. ”

LAURI KOKKO • TOIMITUSJOHTAJA, Suomen Koelaite Oy

MITEN VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai soita