SYKLONI

Sykloni on laite, jolla erotellaan kiinteitä partikkeleita kaasuvirtauksesta (tyypillisesti ilma). Erotus perustuu laitteen sisällä muodostuvaan kaasupyörteeseen, joka saa aikaan virtaukseen keskeiskiihtyvyyden. Koska kiinteillä partikkeleilla on merkittävästi suurempi massa (ja näin ollen liikemäärä) kuin kaasumolekyyleillä, ajautuvat ne pyörteen ulkoreunaan ja ennen pitkää syklonin seinämälle. Massan hitaus ja liikkeen jatkuvuus aiheuttavat näennäisvoiman, jota kutsutaan keskipakovoimaksi. Tämän vuoksi sykloneita nimitetään myös keskipakoerottimiksi. Seinämälle jouduttuaan partikkelit valuvat nauhamaisena pyörteenä painovoiman vaikutuksesta kohti sykloni pohjaa josta ne johdetaan kartion avulla ulos omana kiintoainerikkaana virtauksena. Puhdistettu kaasu poistuu syklonin päältä. Syklonit soveltuvat hyvin käyttökohteisiin, joissa kaasuvirtauksessa on paljon partikkeleita, esimerkiksi hiekkapuhallus tai puunjalostusteollisuuden purunpoistojärjestelmiin. Sykloni on oikein suunniteltuna huoltovapaa, koska siinä ei ole suodattimia tai muita helposti tukketuvia osia, eikä mekaanisia liikkuvia osia.

Syklonin mitoitus ja suunnittelu

Tarjoamme valmiit valmistuspiirrustukset asiakkaan prosessitarpeen mukaan kiinteään hintaan.

Perinteisesti syklonin suunnittelu vaatii tilaajaltaan mitoituslaskennan, 3d-suunnittelun, valmistuspiirustukset ja syklonia kannattelevan rakenteen suunnittelun. Meidän yrityksemme kehittelemän ohjelmiston ansiosta asiakkaamme saavat kaiken tämän 24h kuluessa tilauksesta.

Ostamalla syklonisuunnittelun saat piirustukset PDF-,DXF- ja STEP- muotoisena. Lisäksi saat laskennallisen syklonin painehäviökäyrän tilavuusvirran funktiona, sekä ennustetun erotusasteen partikkelikoon funktiona.

Lataa MALLI-piirustukset

KYSY ROHKEASTI MITEN SYKLONI SOPII SINUN PROSESSITARPEISIISI

PALVELUT

Tutustu prosessisuunnittelu palveluihimme.

Tuotamme koko prosessisuunnittelun alusta loppuun tai vaihtoehtoisesti osakokonaisuuksia kuten:
• Lohkokaaviot • Virtauskaaviot • Taselaskenta • Mitoituslaskenta • PI-kaaviot
• 3d-suunnittelu • Tekno-ekonominen arviointi • Kokonaisprojektin hallintaa